سال 1392 مبارک

سال 1392 مبارک

سال نو بر تمامی مردم عزیز ایران و خوانندگان وبلاگ مبارک باد

امیدوارم در سال 1392، رئیس جمهوری برای این کشور انتخاب شود که به معنای واقعی مدیر و مدبر بوده و با هوشمندی کشور را از گردنه های خطر گذر داده و به سوی پیشرفت واقعی رهنمون سازد.

فعلا که ما تا این موقع (انتهای سال 1391) بین کاندیداهای مطرح شخصی بهتر و شایسته تر از دکتر محمد باقر قالیباف ندیدیم. کسی که اکثر شاخصه های اصولگرایی اصلاح طلبانه را داراست و تجربه موفقی در عرصه عمل و اجرا داشته است.

 

منتظر نظرات موافق و مخالف دوستان هستم.

/ 1 نظر / 32 بازدید
هادی جهان زاده طرقبه

آقای قالیباف فقز مرد(شعار) است نه (شعور). سکوت آقای (عمل) درفتنه ی 88 چیزی نیست که بشودبابی اعتنائی ازکنارآن گذشت. مدیریت کشورتعهد، تعقل وخردجمعی،مدیریت صحیح و... بخصوص ولایت پذیری ازولی امرمی خواهدوالبته بصیرت دینی وسیاسی کافی نیازداردکه قالیباف ( درعمل ) ونه به عنوان (مردعمل) نشان داده که واجدوحایزهیچکدام ازاین خصایص نیست . تنهاخصیصه ی آقای قالیباف حس جسارت برای احراز جایگاه مدیریتی به هرقیمت ممکن است واین خصیصه بلای جان شهردارتهران شده است ، بلائی که حاضرشده است برای ارضای حس جاه طلبی خویش وتکیه برکرسی ریاست قوه مقننه هرابزاری رابه کارگیرد.ابزارهائی که سال 84 پاسخگوی آرزوی دیرینه ی سردارنبود.