آخرین نظرسنجی بعد از مناظره اول

نظرسنجی یک نهاد معتبر در فردای اولین مناظره که با جامعه آماری ۱۴ هزار عضو در سراسر کشور انجام شده است نتایج زیر را نشان می دهد.

محمدباقر قالیباف ۲۳.۷ درصد علی اکبر ولایتی ۱۰.۹ درصد محسن رضائی ۱۰.۸ درصد سعید جلیلی ۱۰.۴ درصد محمدعارف ۶.۶ درصد حسن روحانی ۶.۵ درصد غلامعلی حدادعادل ۴.۴ درصد و محمد غرضی ۱.۶ درصد اقبال مردم را در این نظرسنجی ها داشته اند.

در این نظر سنجی سوال شده است که اگر هاشمی و خاتمی از یک کاندیدا حمایت کنند شما به چه کسی رای خواهید داد که ۵۴.۱ درصد گفته اند به کاندیدای خودمان و ۲۹.۲ درصد گفتند به کاندیدایی که این دو حمایت کنند.

همچنین سوال شده است که اگر احمدی نژاد از نامزدی حمایت کند چه میزان بر رای شما تاثیر گذار است که ۶۷ درصد گفته اند بی تاثیر است و ۹.۳ درصد گفته اند کاندیدایی که احمدی نژاد حمایت کند را رای می دهیم.

۲۳.۷ درصد از مردم توانایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور را مهمترین ویژگی نامزد ریاست جمهوری می دانند و ۲۲.۹ درصد توان مدیریت اجرائی و ۱۴.۴ درصد حل مشکلات بین المللی ایران و ۱۰.۱ درصد داشتن اعتبار سیاسی و اجتماعی را ملاک اصلی در انتخاب کاندیدای مورد علاقه خود می دانند.

این نظر سنجی به صورت دو به دو نامزدها را مورد ارزیابی قرار داده است و دو قطبی های احتمالی و مختلف انتخابات را جداگانه بررسی کرده است.

بر این اساس در دوقطبی قالیباف-جلیلی ۵۵.۹ درصد به قالیباف و ۲۷.۵ به جلیلی رای می دهند. در دوقطبی قالیباف –ولایتی ۴۷.۲ درصد قالیباف و ۲۷.۹ درصد به ولایتی رای می دهند.
در دوقطبی قالیباف- حدادعادل ۵۵.۱ درصد به قالیباف و ۱۸ درصد به حدادعادل رای خواهند داد.
در دو قطبی قالیباف-عارف ۵۵.۷ به قالیباف و ۱۹.۷ به عارف رای خواهند داد.
در دو قطبی قالیباف –روحانی ۵۵.۴ درصد به قالیباف و ۲۱ درصد به روحانی رای می دهند.
در دو قطبی ولایتی-جلیلی ۳۸.۹ درصد به ولایتی و ۲۹.۳ درصد به جلیلی رای می دهند.
در دوقطبی ولایتی-عارف ۳۲.۳ به ولایتی و ۲۷.۳ عارف را انتخاب می کنند.
در دوقطبی جلیلی-روحانی ۳۲ درصد جلیلی و ۲۸.۳ روحانی برمی گزینند.
دوقطبی رضائی-روحانی ۳۷.۵ درصد به نفع رضائی و ۲۹.۲ به سمت روحانی است.
دوقطبی ولایتی-رضائی نیز ۳۹.۷ به سمت ولایتی است و ۳۰.۲ برای رضائی.

/ 0 نظر / 183 بازدید