استفاده از بیت المال در انتخابات

استفاده از بیت المال در انتخابات

این جمله حضرت آیت الله مصباح یزدی که اخیرا فرموده اند، که لازم است کاندیداها و حامیانشان آن را آویزه گوش خود قرار دهند:

آیت الله مصباح یزدی

"استفاده از بیت المال برای پیروزی در انتخابات یعنی دزدیدن میلیاردها تومان از میلیون ها انسانی که گرفتاری های بیشماری دارند،برای رسیدن به مقامی احتمالی"

(متن کامل سخنرانی فوق را از اینجا بخوانید)

هم قابل توجه دولتی ها و هم شهرداریها، خیلی باید مراقب بود که از روزنامه های عمومی تحت امر یا بیت المال و اموال تحت اختیارمان نهایت مراقبت و رعایت تقوا را داشته باشیم.

خیلی باید مراقب بود که خدای ناکرده نکند از تریبون دولت همان شعارهای انتخاباتی برخی کاندیداها را "مثل زنده باد بهار" عنوان کنیم و خیلی مراقبتهای دیگه.

/ 1 نظر / 85 بازدید