تقابل اصلاحات با مهدویت در ایران

 

در تاریخ 20/2/1385 برابر 10می 2006 سایت روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را با عنوان "تقابل اصلاحات با مهدویت (آخرالزمان) در ایران" منتشر کرد که توسط جکسون دییل خبرنگار اعزامی روزنامه مذکور به شهر قم و مسجد مقدس جمکران، تهیه شده است(البته مسئولیت صحت و سقم مطالب اصل این خبر به عهده مترجم نمی باشد). 

خبرنگار مذکور از وضعیت اجتماعی و بافت فرهنگی شهر قم، روند گسترش مسجد مقدس جمکران و اهتمام دولت دکتر احمدی نژاد به بهسازی مسجد جمکران و ارادت آنها به امام دوازدهم شیعیان مطالبی را عنوان نموده و جملاتی را از آقای مهدی کروبی نقل کرده و به معرفی کوتاهی از آیت الله مصباح یزدی پرداخته است. همچنین با برخی از روحانیون مصاحبه هایی را انجام داده که از جمله آنها مصاحبه با آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله صانعی و کسب دیدگاه ایشان در مورد آقای احمدی نژاد می باشد. جکسون دییل پس از معرفی سوابق آیت الله منتظری و اعلام اینکه ایشان بزرگترین رهبر مذهبی موافق و حامی اصلاحات می باشند، نظر ایشان را در مورد توسعه مسجد جمکران بوسیله [دولت] دکتر احمدی نژاد و این اعتقاد ایشان-احمدی نژاد- که "امام دوازدهم زنده هستند و روزی ظهور خواهند کرد" جویا می شود و جواب آقای منتظری: "استفاده از این اعتقاد [مردم] در جهت اهداف سیاسی برای اغفال و فریب مردم یا رهبری بر آنها به حکم قطع نادرست است"
خبرنگار، پس از آیت الله منتظری به معرفی آیت الله صانعی می پردازد و می گوید که همانند آقای منتظری، آیت الله صانعی نیز طرفدار دموکراسی کامل در ایران است و از قول ایشان نقل می کند که در حال حاضر روحانیونی در میان نیروهای ضد دموکراسی قرار دارند که کنترل و تفوق بیشتری نسبت به سایرین دارند. همچنین ادامه می دهد که ایشان دو نظر خوشبینانه را عرضه (پیشنهاد) می کند که یکی رشد تقاضا برای ایجاد تغییرات در میان جوانان زیر سی سال است که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و اشاره میکند که ایشان کارهای زیادی را در دانشگاهها بدین منظور (گسترش دموکراسی) انجام داده اند و گفته اند که اگر از دانشجویان در این مورد سوال کنید خواهید دید که ارزش بزرگی را بدست آورده ایم و نظریات ما در اقصی نقاط وسیعی منتشر شده است.
دومین نظر ایشان در مورد عراق است، که ایشان به امروزی نمودن موفقیت آمیز قوانین اسلام در دولت توسط آیت الله سیستانی اشاره دارد. و از قول ایشان ادامه میدهد که "عراقیها در مورد رویدادها و وقایع [ولایت فقیه و حکومت اسلامی] ایران  کاملا آگاه و هشیار شده بودند و بنابراین آنها با مدل آیت الله سیستانی منطبق شده اند. [مدلی که] آیت الله سیستانی تصمیم درستی گرفته است تا همچنان از دستگاه سیاست کنار بماند!" و اضافه می کند که "ارجاع [اینگونه مدلها] به قانون گذاران فعلی ایران خالی از اشتباه (یعنی صحیح) به نظر میرسد."
در نهایت این خبرنگار نظر خود را اعلام میکند که " نیرو و انرژی [آیت الله] صانعی در برابر جمعیت گردآمده طرفدار احمدی نژاد در جمکران اقدام عبثی به نظر می رسد"

 

/ 0 نظر / 30 بازدید